País Vasco. Prefilatelia

1840. HENDAYA (FRANCIA) a ELORRIO. Marca YRUN, en azul (P.E.9) edición 2004. MAGNIFICA Y RARA.


Traducciones automáticas

flag_en 1840. HENDAYE (FRANCE) to ELORRIO. YRUN brand, in blue (PE9) 2004 edition. MAGNIFICENT AND RARE.

Precio 50€