Otros apartados. Ambulante

242. 1906. 5 cts verde. Tarjeta Postal de GRANADA a PARIS. Matasello AMB.-ASC.II / GRANADA-MOREDA. MAGNIFICA.


Traducciones automáticas

flag_en 242. 1906. 5 cts green. Postcard from GRANADA to PARIS. Postmark AMB.-ASC.II / GRANADA-MOREDA. MAGNIFICENT.

Precio 20€